KOLEGIUM INSTYTUTU BOTANIKI PAN

(działa na podstawie Statutu Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 marca 2017)

SKŁAD KOLEGIUM:

 • prof. dr hab. Konrad Wołowski
 • prof. dr hab Barbara Godzik
 • dr Beata Cykowska-Marzencka
 • prof. dr hab. Zbigniew Mirek
 • prof. dr hab. Andrzej Chlebicki
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN
 • dr Agnieszka Wacnik, prof. PAN
 • dr Urszula Korzeniak
 • dr Michał Ronikier, prof. PAN
 • mgr Barbara Znamierowska  (sekretarz Kolegium)
 • mgr Bogumiła Kurzydło
 • mgr Jacek Wieser
 • mgr Urszula Karaś
 • Roman Dudzic