Posiedzenie Rady Naukowej IB PAN planowane jest na dzień 13 listopada 2018 r. Program posiedzenia zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.