Ostatnie Posiedzenie Rady Naukowej IB PAN odbyło się 13 listopada 2018 r.