Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej będzie 3 marca 2020 r.