22 października 2019 r. – planowane posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Program posiedzenia Rady Naukowej IB PAN 22.10.2019