Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej IB PAN zapanowane jest na 13 marca 2018 roku. Program Rady zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.