W dniach 19 i 20 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Rady Naukowej IB PAN. Informacje na temat planu posiedzenia zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.