Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2015-2018

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

SEKRETARZ NAUKOWY - Dr hab. Elżbieta Cieślak

CZŁONKOWIE PREZYDIUM - Dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN, Dr hab. Grzegorz Worobiec, prof. PAN  - Rzecznik Rady ds. przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora


OSOBY SPOZA IB PAN WYBRANE PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IB PAN

1. Prof. dr hab.           Adam Boratyński

2. Prof. dr hab.           Jan Holeksa

3. Prof. dr hab.           Andrzej Joachimiak

4. Prof. dr hab.           Henryk Klama

5. Prof. dr hab.           Martin Kukwa

6. Prof. dr hab.           Zbigniew Miszalski

7. Prof. dr hab.           Barbara Pawlik-Skowrońska

8. Prof. dr hab.           Maria Rudawska

9. Dr hab.                   Agata Wojtal

10. Prof. dr hab.         Bogdan Zemanek


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IB PAN

1. Dr hab.                   Maria Barbacka-Bóka

2. Prof. dr hab.           Halina Bednarek-Ochyra

3. Prof. dr hab.           Andrzej Chlebicki

4. Dr hab.                   Elżbieta Cieślak

5. Prof. dr hab.           Barbara Godzik

6. Dr hab.                   Beata Krzewicka

7. Prof. dr hab.           Zbigniew Mirek

8. Dr hab.                   Aldona Mueller-Bieniek

9. Dr hab.                   Dorota Nalepka

10. Prof. dr hab.         Ryszard Ochyra

11. Dr hab.                 Beata Paszko

12. Dr hab.                 Marcin Piątek

13. Dr hab.                 Michał Ronikier

14. Dr hab.                 Grażyna Szarek-Łukaszewska

15. Dr hab.                 Magdalena Szczepaniak

16. Prof. dr hab.         Lucyna Śliwa

17. Dr hab.                 Agnieszka Wacnik

18. Prof. dr hab.         Konrad Wołowski

19. Dr hab.                 Grzegorz Worobiec

20. Dr hab.                 Magdalena Żywiec


REPREZENTANCI ADIUNKTÓW I ASYSTENTÓW IB PAN

1. Dr hab. Elżbieta Worobiec

2. Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW 

1. Mgr Paulina Janik


CZŁONKOWIE PAN

1. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn

2. Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

3. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau