Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

Przewody doktorskie prowadzone w Instytucie Botaniki PAN

Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

Studia doktoranckie prowadzone są przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich prowadzi Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Studium), stanowiące jednostkę organizacyjną IB PAN.