INSTYTUTY PROWADZĄCE STUDIA DOKTORANCKIE 

DANE KONTAKTOWE

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH STUDIÓW

POTENCJALNI PROMOTORZY 

 

Studia doktoranckie prowadzone są przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich prowadzi Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Studium), stanowiące jednostkę organizacyjną IB PAN. Zasady funkcjonowania Studium, określa Regulamin organizacyjny 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM  - CZYTAJ DALEJ...

 


Kierownik Studium Doktoranckiego

Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(12) 42 41 706

IB PAN ul. Lubicz 46 Kraków


Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich

dr hab. Renata Stachowicz - Rybka

rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(12) 42 41 705

IB PAN ul. Lubicz 46 Kraków


Sekretariat Studium Doktoranckiego

Katarzyna Kozielec

mgr Katarzyna Kozielec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(12) 42 41 832

IB PAN ul. Lubicz 46, Kraków


GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE

Biologia komórki;

Biotechnologia roślin;

Ekotoksykologia - różnorodne problemy związane z obecnością ekotoksyn w środowisku;

Ekologia obszarów naturalnych i antropogenicznie przekształconych;

Ochrona przyrody i środowiska;

Biologia reaktywnych form tlenu i antyoksydantów;

Biologia stresu i ekofizjologia;

Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz flory i fauny Polski;

Zagadnienia dotyczące zagrożenia i ochrony flory, fauny, biotopów oraz krajobrazu;

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach taksonomii ewolucyjnej, ekologii fito- i zoologicznej oraz w ochronie przyrody;

Problemy wymierania flory i fauny Polski;

Bioróżnorodność (szerokie spektrum zagadnień);

Inwazje biologiczne - inwazyjne gatunki flory i fauny;

Zoogeografia i fitogeografia wszystkich grup roślin i grzybów (metody tradycyjne i molekularne);

Drożdże – fizjologia, regulacja cyklu komórkowego;

Starzenie się drożdży i organizmów wyższych;

Paleozoologia, paleobotanika i paleoetnobotanika;

Biologia roślin uprawnych;

Biologia ryb;

Biologia kwitnienia;

Glony słodkowodne - taksonomia, ekologia i biogeografia;

Protozoologia doświadczalna

Osteologia i paleontologia wybranych grup kręgowców (ptaki, ssaki, gady);

Tafonomia i archeozoologia;

Paleontologia wybranych grup bezkręgowców (owady, kraby);

Bioróżnorodność orzęsków z rodzaju Paramecium w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych;

Systematyka i ewolucja wybranych grup bezkręgowców (prostoskrzydłe, chrząszcze, motyle, skoczogonki) z zastosowaniem metod klasycznych, cytogenetycznych i molekularnych;

Genetyka konserwatorska i ekologia molekularna owadów (chrząszcze, prostoskrzydłe, motyle);

Ekologia, biogeografia i ochrona nietoperzy i ptaków;

Genetyka populacyjna i hybrydyzacja ptaków (dzięcioły);

Ekologia behawioralna ptaków wodnych;

Ekologia behawioralna owadów społecznych;

Ekologia fauny glebowej. 


POTENCJALNI PROMOTORZY

Promotorem rozprawy doktorskiej może być samodzielny pracownik naukowy (osoba z tytułem dr hab. lub profesora). Wykaz samodzielnych pracowników naukowych wraz z CV z poszczególnych Instytutów studium znajduje się poniżej.

Pracownicy Naukowi z Instytutu Botaniki W. Szafera PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Ochrony Przyrody PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Fizjologii Roślim im. F. Górskiego PAN WIĘCEJ...