PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

All papers are considered by at least two reviewers. Polish Botanical Journal is issued twice per year. The two issues form one annual volume. 

Monographs and more comprehensive papers longer than 60 printed pages are published in a companion series, Polish Botanical Studies. 

This journal was founded in 1953 as Fragmenta Floristica et Geobotanica, continued from 2001 onwards as Polish Botanical Journal.

 POLISH BOTANICAL JOURNAL


ACTAACTA PALAEOBOTANICA is an international journal publishing high quality contributions to palaeobotany and palynology. It is the only journal in Central and Eastern Europe focused on all fields of palaeobotanical and palynological investigations and publishes original palaeobotanical, palaeoecological, palaeophytogeographical, palynological, and archaeobotanical papers in addition to monographs, comprehensive review and discussion articles and book reviews. The journal is open to contributors from all over the world. 
It is published regularly with one volume per year each comprising two numbered parts, printed in June (No. 1) and in December (No. 2). The language of the journal is English. All manuscripts to be published in the journal are peer reviewed by at least two referees, and after acceptance of corrected manuscripts printing time is only approximately 6 months. 

Acta Palaeobotanica is now an open access journal and currently abstracts and full text of the articles in the PDF format beginning from volume 1 (1960) are freely accessible onwards here.
The internet service also provides catalogues for volumes and supplements published since 1960 and includes information on ordering forms of printed copies.

The journal is indexed in: AGRO-LIBREX Database, Biological Abstracts (Thomson Reuters™), BIOSIS Previews® (Thomson Reuters™), CAB Abstracts, DOAJ, e-journals.org (part of WWW Virtual Library), GeoRef, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents (Life Sciences), SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS (Elsevier B.V.), Thomson Reuters Master Journal List (Thomson Reuters™), GEOBASE™ Geographical & Geological Abstracts, Zoological Records® (Thomson Reuters™).

ACTA PALAEOBOTANICA


Fragmenta Floristica et Geobotanica PolonicaFRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA - Czasopismo wydawane od 1994 r. przez IB PAN, wyodrębnione z serii "Fragmenta Floristica et Geobotanica". Ukazuje się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Pierwotna nazwa "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (ISSN - 1233-0132), zmieniona od rocznika VII. Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Od 2004 r. ukazuje się dwa razy w roku (w maju i listopadzie).

 

FRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA 

 

 

PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

               

noun8

Dr Flurin Babst z IB PAN laureatem programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Badania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do lepszego zrozumienia kondycji ekosystemów leśnych w ocieplającym się świecie.

WIĘCEJ O PROJEKCIE...


Nagroda w konkursie „Polskie Inwestycje Przyszłości”

6 grudnia 2018 roku, podczas Gali „Polskie Inwestycje Przyszłości” odbywającej się w Muzeum Śląskim w Katowicach, zorganizowanej w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24, uhonorowano finansowane przez Fundusze Europejskie projekty, które z jednej strony szczególnie wpłynęły na ochronę środowiska, z drugiej stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk.Laureatem w kategorii „Innowacje dla środowiska” została Dr Alicja Babst–Kostecka z Zakładu Ekologii IB PAN.

WIĘCEJ INFORMACJI ...


IB PAN głównym współorganizatorem 58. Zjazdu PTB

W dniach 1–7 lipca 2019 w Krakowie odbędzie się kolejny, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem "Botanika bez granic". IB PAN, jako główny współorganizator przedsięwzięcia, zaprasza wszystkich Państwa na oficjalną stronę Zjazdu, na której znajdą Państwo informacje dotyczące Konferencji.

 Link do strony: https://58zjazdptb.botany.pl/


„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, bierze udział w realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

CZYTAJ DALEJ...

    Archiwum