Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

noun8

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.


Festiwal Nauki i Sztuki w IB PAN

W dniach 15 – 17 maja 2019 w IB PAN odbędą się dni otwarte Instytutu w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki. Odwiedzający nas Goście podczas Festiwalu będą mogli zapoznać się z aktualnie prowadzonymi projektami badawczymi realizowanymi w Instytucie a także zwiedzić zaplecze laboratoryjne Instytutu. 

PROGRAM FESTIWALU W IB PAN ....CZYTAJ DALEJ

LINK DO STRONY FESTIWALU NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE 


Dr Flurin Babst z IB PAN laureatem programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Badania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do lepszego zrozumienia kondycji ekosystemów leśnych w ocieplającym się świecie.

WIĘCEJ O PROJEKCIE...


IB PAN głównym współorganizatorem 58. Zjazdu PTB

W dniach 1–7 lipca 2019 w Krakowie odbędzie się kolejny, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem "Botanika bez granic". IB PAN, jako główny współorganizator przedsięwzięcia, zaprasza wszystkich Państwa na oficjalną stronę Zjazdu, na której znajdą Państwo informacje dotyczące Konferencji.

                    Link do strony: https://58zjazdptb.botany.pl/

    Archiwum