KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab. Konrad Wołowski < CV >

 

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Dr Michał Adamski < CV >

Dr Joanna Lenarczyk (Kowalska) < CV >

Dr hab. Jolanta Piątek < CV >

Mgr Magdalena Solarska (Łukaszek) < CV >

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Lucyna Żak-El Shahed


Zakończyła pracę w 2018:

Prof. dr hab Jadwiga Siemińska < CV >

Zakończyła pracę w 2013 roku:

Dr hab. Agata Wojtal (adiunct) < CV >