KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab. Konrad Wołowski < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Dr hab. Jolanta Piątek < CV >

Dr Joanna Lenarczyk (Kowalska) < CV >

Dr Michał Adamski < CV >

Mgr Magdalena Łukaszek < CV >

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Lucyna Żak-El Shahed