KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab. Konrad Wołowski < CV >

ZESPÓŁ

Dr hab. Jolanta Piątek (adiunkt) < CV >

Dr Joanna Lenarczyk (Kowalska) (adiunkt) < CV >

Dr Małgorzata Poniewozik (adiunkt) < CV >

Mgr Magdalena Łukaszek (asystent) < CV >

Lucyna Żak-El Shahed (pracownik techniczny)

Prof. dr hab. Jadwiga Siemińska – (współpraca emeryt) < CV >