KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Barbara Godzik < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN < CV >

dr hab. Magdalena Żywiec, prof PAN < CV >

dr hab. Paweł Kapusta < CV >

dr Alicja Babst-Kostecka < CV >

dr hab. Anna Stefanowicz, prof. PAN  < CV >

dr Błażej Ślązak < CV >

mgr inż. Barbara Łopata < CV >

mgr inż. Łukasz Piechnik < CV >

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Urszula Korzeniak  

mgr inż. Elżbieta Chrzanowska  

mgr Małgorzata Stanek  < CV >

mgr Angelika Banaś 

Ewa Budziakowska-Kubik 

prof. dr hab. Krystyna Grodzińska (emeryt) < CV >

prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki (emeryt)

DOKTORANCI

mgr inż. Barbara Łopata 

mgr inż. Łukasz Piechnik

mgr Małgorzata Stanek

mgr Paweł Zduńczyk