KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Barbara Godzik < CV >

ZESPÓŁ

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN (pracownik naukowy) < CV >

dr hab. Magdalena Żywiec (pracownik naukowy) < CV >

dr hab. Paweł Kapusta  (pracownik naukowy) < CV >

dr Alicja Babst-Kostecka  (pracownik naukowy) < CV >

dr Przemysław Kurek (pracownik naukowy) < CV >

dr Anna Stefanowicz  (pracownik naukowy) < CV >

dr Błażej Ślązak (pracownik naukowy) < CV >

mgr inż. Barbara Łopata  (pracownik naukowy) < CV >

mgr inż. Łukasz Piechnik (pracownik naukowy) < CV >

dr Urszula Korzeniak  (pracownik techniczny)

dr inż. Maria Tatrzańska - Matuła (pracownik techniczny)

mgr inż. Elżbieta Chrzanowska  (pracownik techniczny)

mgr Barbara Pawłowska (pracownik techniczny)

mgr Małgorzata Stanek  (pracownik techniczny)< CV >

mgr Angelika Banaś (pracownik techniczny)

Ewa Budziakowska-Kubik (pracownik techniczny)

prof. dr hab. Krystyna Grodzińska (emeryt) < CV >

prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki (emeryt)

DOKTORANCI

mgr inż. Barbara Łopata 

mgr inż. Łukasz Piechnik

mgr Małgorzata Stanek

mgr Paweł Zduńczyk