KIEROWNIK 

dr hab. Anna Stefanowicz < CV >

 
ZESPÓŁ

Mgr inż. Angelika Banaś

Cecylia Barańska

Mgr inż. Elżbieta Chrzanowska

Mgr Małgorzata Stanek < CV >