KIEROWNIK PRACOWNI

prof. dr hab. Lucyna Śliwa < CV >

ZESPÓŁ

dr hab. Beata Krzewicka – pracownik naukowy, zastępca kierownika < CV >

dr Adam Flakus – pracownik naukowy < CV >

dr Karina Wilk – pracownik naukowy < CV >

Dorota Hollitzer-Zielińska - pracownik techniczny

Bożena Jędrychowska - pracownik zielnikowy

DOKTORANCI

mgr Natalia Kapek < CV >