KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki < CV >

Dr hab. Anna Ronikier, prof. IB PAN  < CV >

Dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak < CV >

Mgr Paulina Janik  <CV>

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Dr Wacław Bartoszek <CV>

Barbara Skoczek 

Dr Halina Komorowska (współpraca emeryt)

DOKTORANCI

mgr Paweł Czachura

 

Patrz też: Biogramy Mykologów aktualnie pracujących w IB PAN a także ich poprzedników