KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. Marcin Piątek, prof. PAN < CV >

 

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, kustosz zbioru grzybów < CV >

Dr Anna Ronikier (adiunkt, kustosz zbioru śluzowców) < CV >

Dr Dariusz Karasiński (adiunkt) < CV >

Dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak (adiunkt) < CV >

Dr Wacław Bartoszek prac. inżynieryjno-techniczny (dokumentalista)

Dr Halina Komorowska (starszy specjalista - ½ etatu)

Mgr Paulina Janik (asystent)

Barbara Skoczek (pracownik techniczny)

 

DOKTORANCI

mgr Paweł Czachura

 

Patrz też: Biogramy Mykologów aktualnie pracujących w IB PAN a także ich poprzedników