Kolekcje Zakładu Paleobotaniki

Zbiory naukowe Zakładu Paleobotaniki składają się zarówno z kolekcji kopalnych szczątków roślin jak i ze zbiorów porównawczych okazów roślin współczesnych. Materiały kopalne zawierają kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Obejmują one flory owocowo-nasienne, odciski liści, (niekiedy z zachowaną kutykulą) i pędów, szyszki oraz drewna. Zbiory podzielone są chronologicznie na trzy działy: flory starsze od paleogenu (starsze od 65 mln lat), flory paleogenu i neogenu (65 mln lat - 2.6 mln lat) oraz flory czwartorzędowe (2.6 mln lat aż po okres nowożytny) zawierające liczne materiały archeobotaniczne ze stanowisk archeologicznych.Zbiory porównawcze roślin współczesnych tworzone są systematycznie od 1954 r. Składają się z bogatej kolekcji owoców i nasion, drewien, zielnika liści, preparatów palinologicznych, preparatów kutykularnych i roślin torfotwórczych. Jako jedyne tego typu w Polsce i jedne z nielicznych w Europie stanowią cenne narzędzie w obecnie prowadzonych pracach badawczych.

GALERIA