KIEROWNIK ZAKŁADU

Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Dorota Nalepka < CV >
Dr hab. Grzegorz Worobiec, prof. PAN < CV >
Dr hab. Maria Barbacka-Bóka (adiunkt) < CV >

Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. PAN < CV >
Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (adiunkt) < CV >
Dr hab. Elżbieta Worobiec (adiunkt) < CV >
Dr Magdalena Moskal-del Hoyo (adiunkt) < CV >

Prof. dr hab. Leon Stuchlik – (współpraca emeryt) < CV >
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa – (współpraca emeryt) < CV >
Prof. dr hab. Ewa Zastawniak-Birkenmajer – (współpraca emeryt) < CV >
Dr hab. Andrzej Obidowicz – (współpraca emeryt) < CV >

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Dr Jadwiga Ziaja  < CV >
Dr Katarzyna Cywa < CV >
Mgr Krzysztof Stachowicz (pracownik techniczny)
Barbara Kurdziel (1/2 etatu)
Mgr Ewa Madeyska – (współpraca emeryt)
Inż. Zofia Tomczyńska – (współpraca emeryt)

DOKTORANCI

Mgr Magda Kapcia
Mgr Joanna Bokalska-Rajba
Mgr Iwona Krześlak