Zmienność i taksonomia krytycznych gatunków roślin naczyniowych

 1. Veronica hederifolia s.l., Caltha (E. Cieślak)
 2. Camelina, Glyceria, Milium, Neslia, Phleum, Senecio nemorensis agg., Sanguisorba, Symphytum officinale (Z. Mirek)
 3. Rhinanthus (M. Mizianty)
 4. Euphrasia, Centaurea, Pinus, Picea, Larix (J. Staszkiewicz)
 5. Hieracium (Z. Szeląg)
 6. Cardamine, Cuscuta, Trapa (współczesne i kopalne) i kompleks Saxifraga moschata-exarata (J. J. Wójcicki)
 7. Ranunculus oreophilus (Ł. Wilk)
 8. Rodzina Poaceae

Biosystematyka traw z Polski i innych obszarów Europy

Badania taksonomiczne, chorologiczne i populacyjne rodzajów:

 1. Molinia, Deschampsia, Avenula, Trisetum, Koeleria, Avena, Aira, Holcus, Agrostis, Leymus (L. Frey)
 2. Agropyron, Dactylis, Hordelymus, Hordeum (M. Mizianty)
 3. Elymus (L. Frey, M. Mizianty, M. Szczepaniak)
 4. Brachypodium, Calamagrostis (B. Paszko)

Badania zmienności genetycznej wybranych taksonów w Polsce:

 1. Elymus repens, Elymus hispidus, Melica sp. (M. Szczepaniak)
 2. Elymus caninus (M. Mizianty)
 3. Hordeum murinum (M. Mizianty)
 4. Calamagrostis - sekcje Deyeuxia i Calamagrostis (B. Paszko)

Rozmieszczenie rzadkich gatunków traw w Polsce:

 1. Beckmannia, Ventenata, Vulpia, Scolochloa (L. Frey, B. Paszko)
 2. Wzory prążkowe (C-banding)
 3. Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (M. Mizianty)

Filogeografia molekularna roślin górskich w Europie

 1. Badania zmienności genetycznej gatunków na całym zasięgu - Pulsatilla vernalis, Androsace obtusifolia (M. Ronikier)
 2. Genetyka populacyjna gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce

Genetyka populacyjna gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce i ich różnorodność genetyczna na tle europejskim, analizy molekularne:

 1. Cochlearia polonica, C. pyrenaica, C. tatrae (E. Cieślak, M. Ronikier)
 2. Galium sudeticum, G. cracoviense (Z. Szeląg, E. Cieślak)
 3. Pulsatilla vernalis (M. Ronikier)
 4. Saxifraga hirculus (E. Cieślak, M. Ronikier)
 5. Viola uliginosa (E. Cieślak, W. Paul, M. Ronikier)

Cytologia

 1. Liczby chromosomów dla ok. 150 taksonów  roślin naczyniowych z Polski i innych obszarów Europy (w tym 8 nowych liczb dla nauki i 24 dla Polski) (L. Frey, Z. Mirek, M. Mizianty)
 2. Analiza kariotypu (L. Frey, M. Mizianty)
 3. Liczby chromosomów dziko rosnących przedstawicieli Triticeae w Polsce (L. Frey, M. Mizianty, B. Paszko, M. Szczepaniak)

Regionalne opracowania florystyczne

 1. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Z. Mirek, red.)
 2. Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego (J. Staszkiewicz, red.)
 3. Flora południowego krańca Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (W. Paul)
 4. Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich (Z. Szeląg)
 5. Szata roślinna Doliny Waksmundzkiej, Koszystej i Wołoszyna w polskich Tatrach Wysokich (M. Ronikier)

Opracowania dotyczące roślin rzadkich, chronionych i zagrożonych

 1. Polska Czerwona Księga Roślin. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki 2001
 2. Avenula planiculmis, Elymus farctus, Linaria odora, Trisetum sibiricum, Deschampsia setacea (L. Frey)
 3. Arabis recta, Camelina alyssum, Senecio umbrosus, Serratula lycopifolia, Juncus triglumis, Bellardiochloa violacea, Carex pulicaris (Z. Mirek)
 4. Pinus x rhaetica, Betula x oycoviensis, Betula szaferi (J. Staszkiewicz)
 5. Batrachium penicillatum, Myosotis stenophylla, Orobanche bartlingii, Campanula barbata, Hieracium piliferum, Sesleria bielzii, Schoenus nigricans, Carex pallens, Orchis tridentata  (Z. Szeląg)
 6. Prunus fruticosa, Saxifraga moschata (J.J.Wójcicki)
 7. Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce. K. Zarzycki, Z. Szeląg 1992
 8. Czerwona Księga Roślin Naczyniowych Karpat polskich. Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.)
 9. Antennaria carpatica (Z. Mirek, M. Ronikier )
 10. Agrostis alpina ( Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, M. Ronikier)
 11. Artemisia eriantha, Callianthemum coriandrifolium (H. Piękoś-Mirkowa, Z. Mirek, M. Ronikier)
 12. Androsace obtusifolia, Cerastium uniflorum, Draba dubia, Draba tomentosa, Saxifraga retusa, (M. Ronikier)
 13. Pulsatilla vernalis (M. Ronikier, Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa)
 14. Prunus fruticosa (J. J. Wójcicki)

Ogólnopolskie opracowanie gatunków z programu Phare "Wdrażanie sieci  NATURA 2000 w Polsce”

Linaria odora (L. Frey)
Eleocharis carniolica (W. Paul)

Bioróżnorodność świata roślinnego i jej ochrona

zależność różnorodności gatunkowej roślin naczyniowych od gospodarki wypasowej w terenach górskich (Z. Mirek, W. Paul, Ł. Wilk; patrz też: "LACOPE”)
wskaźniki różnorodności gatunkowej i wewnątrzgatunkowej gatunków górskich (Z. Mirek, M. Ronikier, E. Cieślak, Z. Szeląg; patrz też: “IntraBioDiv”)
tereny priorytetowe dla ochrony różnorodności florystycznej i roślinnościowej w Polsce (Z. Mirek, M. Ronikier, W. Paul, A. Nikel, Ł. Wilk; patrz też: “IPA”)