KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Beata Paszko < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi:

dr hab. Magdalena Szczepaniak < CV >

dr Monika Woźniak-Chodacka < CV >

dr Magdalena Zarzyka-Ryszka < CV >

prof. dr hab. Zbigniew Mirek <CV>

prof. dr hab. Marta Mizianty, (emeryt) <CV>

prof. dr hab. Ludwik Frey, (emeryt) < CV >

prof. dr hab. Jerzy Staszkiewicz, (emeryt)

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

dr Agnieszka Nikel < CV >

dr Wojciech Paul < CV >

dr Jan J. Wójcicki < CV >

mgr Lucyna Musiał 

mgr inż. Jolanta Urbanik

Beata Nęcka