Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych
a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego
i ochrona różnorodności biologicznej

O Konferencji

UWAGA: Prace do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
należy przesłać do 31 stycznia 2020 r.

Miejsce

Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja 29 Listopada 46
31-425 Kraków

Termin

25-26 marca 2020 r.

O Konferencji

W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych", która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkaset publikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach.

Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo. Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk. Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji, w czasie której chcemy skupić się na następujących zagadnieniach:
• Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania.
• Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów.
• Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew.
• Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Ważne terminy

9 września 2019 r. – Otwarcie rejestracji
9 września 2019 r. – Otwarcie przyjmowania opłat konferencyjnych
8 listopada 2019 r. – Koniec I terminu rejestracji
8 listopada 2019 r. – Ostateczny termin przesłania streszczeń
15 listopada 2019 r. – Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu streszczeń
22 listopada 2019 r. - przedłużony termin I rejestracji
30 listopada 2019 r. – Koniec I terminu realizacji opłaty konferencyjnej
29 lutego 2020 r. – Koniec II terminu rejestracji
31 stycznia 2020 r. – Przedłużony termin nadsyłania prac do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
15 marca 2020 r. - Koniec II terminu realizacji opłaty konferencyjnej

Komunikaty

Komunikat IKomitet Naukowy Konferencji


Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Holeksa

Członkowie:
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski (IBL Białowieża)
prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)
prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)


Komitet Organizacyjny Konferencji


Przewodniczący:
dr hab. inż. Anna Gazda (UR Kraków)

Sekretarz:
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)

Członkowie:
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)
mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)
mgr inż. Barbara Łopata (IB PAN Kraków)
mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)
dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)
dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)
dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)

Zakwaterowanie

Proponujemy zapoznanie się z ofertą hoteli w pobliżu miejsca Konferencji. Rezerwacja i opłata za nocleg we własnym zakresie.Informujemy o możliwości rezerwacji noclegów na czas Konferencji w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Koszt noclegu uzależniony jest od wybranego standardu pokoju i wynosi 40-100 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Iwoną Długołęcką (tel. +48 12 662 51 77) z podaniem informacji o uczestnictwie w "Konferencji o martwym drewnie".

Ilość miejsc jest ograniczona.

Rejestracja

W celu rejestracji na Konferencję należy wypełnić formularz online, a następnie wnieść opłatę konferencyjną na konto bankowe UAM:
Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając numer subkonta /KN000878/ imię i nazwisko.

Koszty Uczestnictwa:
I termin: 450 zł (doktoranci 350 zł)
II termin 600 zł (doktoranci 500 zł)

Uroczysta kolacja (25 marca 2020 r.): 80 zł

Zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub plakatowych przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń.
Ostateczne decyzje o wynikach ewaluacji wystąpień zostaną przekazane Autorom do dnia 15 listopada 2019 r.
Streszczenie, przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami, należy przesłać w formie edytowalnej na adres konferencjaDPC@botany.pl

Kontakt

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
Instytut Botaniki PAN

Numer telefonu

+48 124241706

Sprawy finansowe

mgr Magdalena Ciupińska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Numer telefonu

+48 618295597