Contact

W. Szafer Institute of BotanyPolish Academy of Sciences46 Lubicz St., 31-512 Kraków

Dr Małgorzata StanekE-mail: m.stanek@botany.plPhone No: +48 12 346 50 03+48 12 346 50 03

Laboratory of Ecochemistry and Environmental Engineering W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences144 Spokojna St., Szarów, 32-014 BrzezieE-mail: ToBeLawn@botany.pl, Phone No: +48 12 346 50 03+48 12 346 50 03