Warsztaty

Dzieci i młodzież zapraszamy wraz z opiekunami (nauczycielami) do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych, które organizowane i prowadzone są nieodpłatnie w Laboratorium Ekochemii i Inzynierii Środowiska w Szarowie. Ich celem jest zaznajomienie młodych mieszkańców miast z tematem ochrony bioróżnorodności oraz przedstawienie korzyści, jakie niesie ze sobą idea „miejskich łąk”. Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej, w trakcie której w atrakcyjny sposób, poprzez ćwiczenia i gry zespołowe, prezentowane są treści nauczania, oraz praktycznej, w trakcie której uczestnicy wykonują proste doświadczenia laboratoryjne oraz zwiedzają oazę bioróżnorodności „Kwiatowy raj”. Podczas samodzielnie prowadzonych obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem prostych urządzeń takich jak lupy i mikroskopy uczniowie poznają rośliny i zwierzęta występujące na miejskiej łące, zależności między organizmami żyjącymi na łące i w glebie oraz ich znaczenie dla człowieka. Warsztaty edukacyjne służą kształtowaniu postaw ekologicznych poprzez rozwijanie wrażliwości i świadomości ekologicznej oraz ukazanie zależności między człowiekiem i jego działalnością, a przyrodą.

Ten temat proponujemy dla uczniów starszych klas (klasy 6-8). Podczas zajęć teoretycznych poruszymy zagadnienia związane z bioróżnorodnością i ekologią miejską. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób, wspólnie, możemy chronić przyrodę w mieście. W części praktycznej uczniowie wykonają proste doświadczenia w laboratorium pozwalające ocenić stan środowiska oraz nauczą się rozpoznawać roślinność występującą na poletkach badawczych koszonych z różną częstotliwością.

Zajęcia dedykowane uczniom klas młodszych (klasy 1-5). Podczas tych zajęć uwagę będziemy zwracać nie tylko na rośliny łąkowe, ale także zwierzęta – szczególnie owady zapylające rośliny np. różne gatunki pszczół, trzmieli i motyli. Omówione zostaną rola owadów w przyrodzie i ich znaczenie dla człowieka. W części praktycznej uczestnicy nauczą się rozpoznawać rośliny oraz zaobserwują owady w naturze. Poznają też ideę i zasady budowania hoteli dla owadów.

Zajęcia skierowane są dla najmłodszej grupy wiekowej (klasy 1-3, oddziały przedszkolne). Wspólnie z uczniami zastanowimy się, czym jest i jak powstaje bioróżnorodna łąka oraz co zrobić, żeby samodzielnie taką łąkę stworzyć. W części praktycznej dzieci poznają mieszkańców miejskiej łąki – rośliny i zwierzęta. Młodzi przyrodnicy, lubiący eksperymentować i rysować, będą mogli wspólnie zaprojektować własną – bioróżnorodną łąkę, albo skorzystać z przygotowanej kolorowanki.

Warsztaty polecane są uczniom klas 4-8. Podczas tych zajęć uwagę uczniów skoncentrujemy na różnorodności biologicznej ekosystemu glebowego. Pod lupą przyjrzymy się strukturze gleby i jej mieszkańcom. Wspólnie odpowiemy na pytanie, dlaczego różnorodność biologiczna gleby jest tak istotna. W części praktycznej uczniowie samodzielnie wykonają doświadczenia laboratoryjne, zbadają glebę i jej właściwości. Zajęcia uświadomią uczniom, że w glebie toczy się życie, którego nie dostrzegamy, ale które jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony całej bioróżnorodności.

W ramach wszystkich bloków tematycznych zaplanowana jest wizyta w Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska w Szarowie. Dzieci wezmą udział w grach i zabawach dydaktycznych zorganizowanych na terenie oazy „Kwiatowy raj” oraz w mini queście.

Zajęcia prowadzone są pod opieką doświadczonych naukowców oraz doktorantów z doświadczeniem pedagogicznym. Odbywają się w każdy piątek miesiąca począwszy od 15 maja do 15 lipca 2023 roku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.30 i trwają około 2 godziny. Ostateczny zakres tematyczny, czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest ustalany indywidualnie z wychowawcą grupy.

W celu rezerwacji zajęć w poszczególnych terminach prosimy o mailowe zgłoszenie chęci udziału na adres ToBeLawn@botany.pl.

Uczestników warsztatów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez ToBeLawn. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu.