Institute

Łukasz Piechnik

Research Assistant

Unit
Functional and Evolutionary Ecology Group
E‑mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
+4812‑4241‑744
Address
Lubicz 46, 31‑512 Kraków, Poland
Room
B‑309

ORCIDRG

Research interests

 • Forest ecology.
 • Forest microhabitats, tree related microhabitats.
 • Plant-animal interactions, especially interactions between woody plants and pollinators or seed-dispersers.
 • Ecology and distribution of woody plants.
 • Nature conservation in managed forests.

Higher education and employment history

 • MSc degree at the University of Agriculture in Kraków (2008).
 • PhD study at the Doctoral Studies in Natural Sciences, PAS (since 2015).
 • Research Assistant at the W. Szafer Institute of Botany, PAS (since 2016).

Membership and awards

 • Member of Naturalists' Club (Klub Przyrodników) (since 2010).

Research projects

 • Coarse woody debris resources in sustainable forest management (2015–2020); grant no. OR.271.3.9.2015; National Forest Holding of Poland, The State Forests – co-investigator.
 • Features of forest phytocoenosis as a factor determining the density of the Great Spotted Woodpecker in the oak-hornbeam stands of Niepołomice Forest (2016); grant "Young Scientists"; W. Szafer Institute of Botany, PAS – project leader.
 • Variability of rowan Sorbus aucuparia L. fruiting in relation to the species composition and abundance of pollinator entomofauna in the subalpine spruce forest of the Babia Góra National Park (2017-2018) grant "Young Scientists"; W. Szafer Institute of Botany, PAS – project leader.
 • Linking individual plants’ masting behaviour with their reproductive success. Is mast seeding under genetic control? (2020-2023); grant no. 2019/33/B/NZ8/01345; National Science Centre NCN – co-investigator.

Recent publications (selected)

Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Tanentzap A.J., Calama R., Marino S., Steele M.A., Seget B., Piechnik Ł., Żywiec M. 2021. Seed predation selects for reproductive variability and synchrony in perennial plants. New Phytologist 229: 2357–2364. DOI

Holeksa J., Kapusta P., Budziakowska-Kubik E., Izworska K., Kurek P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Wojterska M., Zielonka T., Żywiec M. 2020. Stan martwego drewna na terenie Puszczy Niepołomickiej jako wynik długotrwałego użytkowania lasu i krótkotrwałej ochrony w ramach sieci Natura 2000. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27: 119–139. DOI

Kapusta P., Kurek P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Zielonka T., Żywiec M., Holeksa J. 2020. Natural and human-related determinants of dead wood quantity and quality in a managed European lowland temperate forest. Forest Ecology and Management 459: 117845. DOI

Kurek P., Piechnik Ł., Ledwoń M., Szarek-Łukaszewska G., Kapusta P., Holeksa J. 2020. Cechy drzew i drzewostanu a występowanie dzięcioła średniego Leiopicus medius – wskazówki dla gospodarki leśnej na przykładzie Puszczy Niepołomickiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27: 45–54. DOI

Milne-Rostkowska F., Holeksa J., Bogdziewicz M., Piechnik Ł., Seget B., Kurek P., Buda J., Żywiec M. 2020. Where can palatable young trees escape herbivore pressure in a protected forest? Forest Ecology and Management 47: 118221. DOI

Piechnik Ł. 2020. Carpinus betulus a występowanie dziupli naturalnych w lasach gospodarczych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27: 33–43. DOI

Piechnik Ł., Kurek P., Ledwoń M., Holeksa J. 2020. Both natural and anthropogenic microhabitats and fine-scale habitat features of managed forest can affect the abundance of the Eurasian Wren. Forest Ecology and Management 456: 117695. DOI

Piszczek M.A., Izworska K., Kapusta P., Kurek P., Piechnik Ł., Seget B., Szarek-Łukaszewska G., Zielonka T., Holeksa J. 2020. Cięcia przygodne i pielęgnacyjne a ilość martwego drewna na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Niepołomicka". Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27: 155–167. DOI

Stanek M., Piechnik Ł., Stefanowicz A.M. 2020. Invasive red oak (Quercus rubra L.) modifies soil physicochemical properties and forest understory vegetation. Forest Ecology and Management 472: 118253. DOI

Zduńczyk P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Holeksa J., Kapusta P. 2020. Stan drobnej leżaniny w lasach gospodarczych i rezerwatach Puszczy Niepołomickiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27: 141–153. DOI

Kurek P., Piechnik Ł. 2017. Borsuk europejski. Monografie przyrodnicze. Zeszyt nr 23. Klub Przyrodników, Świebodzin.

Piechnik Ł., Kurek P., Mierzwa-Szymkowiak D. 2017. Rediscovery of the holotypes of Mustela africana stolzmanni Taczanowski, 1881 (Carnivora: Mustelidae) and Cuniculus taczanowskii Stolzmann, 1885 (Rodentia: Cuniculidae) at the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. Zootaxa 4311: 447–450. DOI