Research & Results

Matura N. 2020. Porosty w korytach potoków polskich Karpat Zachodnich [Lichens of stream beds in the Polish Western Carpathians]. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Wojceszczuk N., Osaulczuk O., Bobak D., Gębica P., Jacyszyn A., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W., Połtowicz-Bobak M., Wacnik A. 2018. Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Jonca M., Mirek Z. 2018. Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej. Ossolineum, Wrocław.

Kupryjanowicz M., Nalepka D., Madeyska E., Turner C. (eds.) 2018. Eemian history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2018. Rośliny chronione. Seria "Flora Polski". MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wołejko L., Stańko R., Jarzombkowski F., Makowska M., Horabik D., Gutowska E., Kotowska K., Bloch-Orłowska J., Cieślak E., Kędra M., Żółkoś K. 2018. Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce. Tom 1. Klub Przyrodników, Świebodzin.

Fałtynowicz W., Śliwa L. 2017. The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Kurek P., Piechnik Ł. 2017. Borsuk europejski. Monografie przyrodnicze. Zeszyt nr 23. Klub Przyrodników, Świebodzin.