Instytut

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Podstawy prawne

Postępowania

Informacje dotyczące zakończonych i toczących się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora znajdują się na stronach BIP IB PAN.

Obrony prac doktorskich