Instytut

Polityka prywatności (RODO)

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ulicy Lubicz 46, 31-512, w Krakowie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przekazywane przez Państwa dane osobowe są konieczne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany. Podstawę przetwarzania danych (zależnie od sytuacji) stanowi art. 6 ust. 1 RODO.

Odbiorca danych

Przekazywane przez Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora oraz są przekazywane podmiotom zewnętrznym z nim współpracującym, w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany.

Czas przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zadań, do których został powołany – zależnie od podstawy prawnej przetwarzania. Czas przechowywania danych przez Administratora determinują m.in. przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czas trwania realizowanych projektów naukowych czy też procesów rekrutacyjnych. Każdorazowo osoba przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe informowana jest o dokładnym czasie przechowywania jej danych.

Przysługujące uprawnienia

W związku z udostępnianiem swoich danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych.
  • Prawo do sprostowania swoich danych.
  • Prawo do żądania usunięcia swoich danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.
  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  • Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych lub w związku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Kontakt z Administratorem

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień dotyczących danych osobowych, lub po prostu mają Państwo pytania związane z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe dane do korespondencji znajdą Państwo tutaj.