Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w pierwszych dniach lipca.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Komisja Rekrutacyjna

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk powołał Komisję Rekrutacyjną w procesie rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2023/2024 w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bednarska (Przewodnicząca Komisji)
 • prof. dr hab. Franciszek Janowiak
 • dr hab. Łukasz Kajtoch
 • dr hab. Paweł Kapusta
 • dr inż. Joanna Nowak
 • prof. dr hab. Henryk Okarma
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • dr hab. Sebastian Tarcz
 • dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak
 • dr hab. Piotr Wójcik
 • prof. dr hab. inż. Iwona Żur
 • mgr Anna Misiewicz
 • mgr Marcin Wiorek

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu.

Aktualne konkursy:

Instytut Ochrony Przyrody PAN ogłasza nabór do Szkoły Doktorskiej do tematu badawczego "Wpływ pestycydów na owady zapylające: implikacje dla oceny ryzyka środowiskowego".

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dr hab. Agnieszki Bednarskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 25 lutego 2024 r.

Do pobrania