Instytut

Struktura

Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Agnieszka Wacnik

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych: mgr Bogumiła Kurzydło

 

Biuro Planowania Badań i Organizacji

Kierownik: mgr Agnieszka Urbaniak

Pracownicy: mgr Irena Mrzygłód, mgr Katarzyna Kozielec

 

Pion Naukowy

I. Grupa Biogeografii Molekularnej i Systematyki

Kierownik: dr hab. Elżbieta Cieślak

Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Cieślak, mgr Katarzyna Izworska, mgr Paulina Janik, dr Adriana Kaczmarczyk, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, mgr Marta Saługa, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr Tomasz Suchan, dr Monika Woźniak-Chodacka

Pracownicy techniczni: dr Wojciech Paul, mgr inż. Monika Zankowicz

II. Grupa Ewolucji i Interakcji Organizmalnych

Kierownik: dr hab. Marcin Piątek

Pracownicy naukowi: dr Beata Cykowska-Marzencka, mgr Paweł Czachura, dr Valerii Darmostuk, dr hab. Adam Flakus, dr hab. Beata Krzewicka, dr Joanna Lenarczyk, mgr inż. Edyta Mazur, dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak, dr hab. Marcin Piątek, dr Pamela Rodriguez-Flakus, mgr Monika Stryjak-Bogacka, prof. dr hab. Lucyna Śliwa, dr Karina Wilk

Pracownicy techniczni: dr Natalia Matura, mgr Barbara Skoczek, mgr Wiktoria Kędzior

III. Grupa Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Kierownik: dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy naukowi: dr Michał Adamski, mgr Marta Hornyák, dr hab. Paweł Kapusta, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, dr hab. Jolanta Piątek, mgr inż. Łukasz Piechnik, mgr Barbara Seget, dr Magdalena Solarska, dr Małgorzata Stanek, dr hab. Anna Stefanowicz, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, dr Błażej Ślązak, dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy techniczni: dr Urszula Korzeniak, mgr Łukasz Wilk

IV. Grupa Paleobotaniki i Paleośrodowiska

Kierownik: dr Magdalena Moskal-del Hoyo

Pracownicy naukowi: dr hab. Maria Barbacka-Bóka, dr Magdalena Moskal-del Hoyo, prof. dr hab. Dorota Nalepka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik, dr hab. Elżbieta Worobiec, dr hab. Grzegorz Worobiec

Pracownicy techniczni: dr Katarzyna Cywa, mgr Marta Korczyńska, Barbara Kurdziel, mgr Krzysztof Stachowicz

 

Pion Dokumentacji i Upowszechniania Wyników Badań

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (Zielnik KRAM)

Kustosz naczelny: Prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Sekcja naukowa: Prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Prof. dr hab. Ryszard Ochyra, Prof. dr hab. Konrad Wołowski

Pracownicy techniczni: dr Wacław Bartoszek, Katarzyna Biłyk, Dorota Hollitzer-Zielińska, Beata Nęcka, dr Agnieszka Nikel, mgr Mariusz Wierzgoń, dr Jadwiga Ziaja

Pracownicy w projekcie IMBIO: dr Maria Janicka

Biblioteka

Kierownik: mgr Barbara Znamierowska

Pracownicy: mgr Lidia Nowak-Chlebicka

Wydawnictwa

Kierownik: mgr Jacek Wieser

Pracownicy: prof. dr hab. Ludwik Frey, mgr inż. Agnieszka Sojka, dr Jan Wójcicki, mgr Marian Wysocki

Archiwum

Pracownicy: Renata Czerska

 

Pion Infrastruktury Laboratoryjnej

Laboratorium Genomiki Środowiskowej i Muzealnej

Kierownik: dr hab. Michał Ronikier

Pracownicy: mgr Barbara Pawełek

Laboratorium Mikrobiologii Środowiskowej i Eksperymentalnej

Opiekun: dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak, dr hab. Jolanta Piątek

Pracownicy: dr Wacław Bartoszek, mgr inż. Bartosz Kulig

Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska

Kierownik: dr Małgorzata Stanek

Pracownicy: mgr inż. Angelika Banaś, Cecylia Barańska, mgr inż. Sabina Sitarz, mgr inż. Sylwia Skoczylas-Śniaz

Pracownia Paleobotaniczna

Opiekun: dr Katarzyna Cywa

 

Pion Administracji

Dział Administracyjny i Zamówień Publicznych

Pracownicy: Renata Czerska, Roman Dudzic, mgr Danuta Janik, mgr Bogumiła Kurzydło

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Pracownicy: mgr Agnieszka Węgiel

Dział IT

Pracownicy: Robert Dara

 

Dział Księgowości i Płac

Główna księgowa: mgr Urszula Karaś

Pracownicy: mgr Katarzyna Białecka, mgr Ewelina Seweryn

 

Personel pomocniczy

Pracownicy: Agnieszka Gruca, Krzysztof Gruca, Stanisław Nęcka, Wiesława Wawrzyńczyk, Anna Złotnik