Instytut

Rada Naukowa

Cele i podstawy działania

Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest organem:

 • sprawującym nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu, dbającym w szczególności o wysokie standardy badań naukowych;
 • stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej;
 • uprawnionym do nadawania stopni naukowych: doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne oraz doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rada Naukowa działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Skład osobowy w kadencji 2019–2022

Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Zastępcy Przewodniczącego
 • Dr hab. Elżbieta Cieślak
 • Prof. dr hab. Jan Holeksa
Sekretarz
 • Dr hab. Magdalena Szczepaniak
Prezydium
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek
 • Dr hab. Elżbieta Cieślak
 • Prof. dr hab. Jan Holeksa
 • Dr hab. Michał Ronikier
 • Dr hab. Magdalena Szczepaniak
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
 • Dr hab. Marcin Piątek
Przedstawiciele pracowników IB PAN
 • Dr hab. Maria Barbacka-Bóka, prof. IB PAN
 • Dr hab. Elżbieta Cieślak
 • Dr hab. Adam Flakus, prof. IB PAN
 • Dr hab. Paweł Kapusta
 • Dr hab. Beata Krzewicka, prof. IB PAN
 • Dr hab. Jolanta Piątek
 • Dr hab. Marcin Piątek
 • Dr hab. Beata Paszko
 • Dr hab. Anna Ronikier, prof. IB PAN
 • Dr hab. Michał Ronikier
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • Dr hab. Magdalena Szczepaniak
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Dyrektor IB PAN
 • Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN, Z-ca Dyrektora IB PAN
 • Dr hab. Elżbieta Worobiec
 • Dr hab. Grzegorz Worobiec
 • Dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
Osoby spoza IB PAN
 • Prof. dr hab. Adam Boratyński
 • Dr hab. Piotr Górski, prof. UPP
 • Prof. dr hab. Jan Holeksa
 • Prof. dr hab. Martin Kukwa
 • Prof. dr hab. Marlena Lembicz
 • Dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
 • Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 • Dr hab. Piotr Mleczko
 • Prof. dr hab. Irena A. Pidek
 • Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
 • Dr hab. Marta Wrzosek
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • Prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 • Dr Beata Cykowska-Marzencka
 • Dr Tomasz Suchan
Przedstawiciel doktorantów
 • Mgr Paweł Czachura
Obsługa administracyjna i techniczna
 • Mgr Irena Mrzygłód

 

Komisje

Komisja Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań habilitacyjnych

Przewodniczący
 • Dr hab. Marcin Piątek
Sekretarz
 • Dr hab. Grzegorz Worobiec
Członkowie
 • Dr hab. Elżbieta Cieślak
 • Dr hab. Paweł Kapusta
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
 • Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN
 • Dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

 

Komisja Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań doktorskich

Przewodnicząca
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
Sekretarz
 • Dr hab. Elżbieta Worobiec
Członkowie
 • Dr hab. Adam Flakus, prof. IB PAN
 • Dr hab. Paweł Kapusta
 • Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 • Dr hab. Jolanta Piątek
 • Dr hab. Michał Ronikier
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • Dr hab. Magdalena Szczepaniak
 • Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • Dr hab. Elżbieta Worobiec

 

Komisja Rady Naukowej IB PAN do spraw oceny pracowników naukowych IB PAN

Przewodniczący
 • Dr hab. Michał Ronikier
Sekretarz
 • Dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN
Członkowie
 • Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
 • Prof. dr hab. Martin Kukwa
 • Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

 

Rzecznik Dyscyplinarny IB PAN

Dr hab. Beata Paszko