Wiadomości

Platforma MASTREE+ udostępnia ciągi pomiarowe wysiłku reprodukcyjnego roślin z całego świata

Pomimo licznych badań, sposób, w jaki rośliny reagują swymi procesami rozrodczymi na zmiany w otaczającym je środowisku, nie jest do końca poznany. Trudność polega na tym, że zbadanie procesu rozmnażania roślin wieloletnich wymaga żmudnych obserwacji prowadzonych przez wiele lat, a najlepiej dekad. W skali świata takie badania są prowadzone niezwykle rzadko.

Nowo powstała baza danych MASTREE+ ma pomóc analizować dane, które zostały do tej pory zgromadzone. Baza udostępnia szczegółowe informacje o reprodukcji generatywnej (np. liczebności nasion i owoców) roślin wieloletnich rosnących na obszarze całego świata sięgające, w niektórych przypadkach, wielu dziesięcioleci wstecz. Została stworzona przez duży, międzynarodowy zespół badaczy, kierowany przez Andrew Hacket-Pain’a z University of Liverpool. Nasz Instytut reprezentowało troje naukowców: Magdalena Żywiec, Barbara Seget i Łukasz Piechnik. Baza została opisana na łamach czasopisma Global Change Biology. W momencie publikacji zawierała 73828 obserwacji dla 5971 populacji i 974 gatunków roślin wieloletnich z obszaru 66 krajów. Średnia długość szeregów czasowych wynosiła 12,4 lat, przy czym aż 1122 takie szeregi obejmowały co najmniej dwie dekady. W zamyśle autorów MASTREE+ ma być platformą gromadzenia i udostępniania danych umożliwiających badanie zależności pomiędzy reprodukcją roślin wieloletnich a zmianami środowiskowymi, a w dalszej perspektywie, prognozowanie procesów demograficznych u tych roślin.

Zobacz źródłowy artykuł:

Hacket-Pain A., Foest J.J., Pearse I.S., LaMontagne J.M., Koenig W.D., Vacchiano G., Bogdziewicz M., Caignard T., Celebias P., van Dormolen J., Fernández-Martínez M., Moris J.V., Palaghianu C., Pesendorfer M., Satake A., Schermer E., Tanentzap A.J., Thomas P.A., Vecchio D., Wion A.P., Wohlgemuth T., Xue T., Abernethy K., Aravena Acuña M.-C., Daniel Barrera M., Barton J.H., Boutin S., Bush E.R., Donoso Calderón S., Carevic F.S., de Castilho C.V., Manuel Cellini J., Chapman C.A., Chapman H., Chianucci F., da Costa P., Croisé L., Cutini A., Dantzer B., Justin DeRose R., Dikangadissi J.-T., Dimoto E., da Fonseca F.L., Gallo L., Gratzer G., Greene D.F., Hadad M.A., Herrera A.H., Jeffery K.J., Johnstone J.F., Kalbitzer U., Kantorowicz W., Klimas C.A., Lageard J.G.A., Lane J., Lapin K., Ledwoń M., Leeper A.C., Vanessa Lencinas M., Lira-Guedes A.C., Lordon M.C., Marchelli P., Marino S., Schmidt Van Marle H., McAdam A.G., Momont L.R.W., Nicolas M., de Oliveira Wadt L.H., Panahi P., Martínez Pastur G., Patterson T., Luis Peri P., Piechnik Ł., Pourhashemi M., Espinoza Quezada C., Roig F.A., Peña Rojas K., Micaela Rosas Y., Schueler S., Seget B., Soler R., Steele M.A., Toro-Manríquez M., Tutin C.E.G., Ukizintambara T., White L., Yadok B., Willis J.L., Zolles A., Żywiec M., Ascoli D. 2022. MASTREE+: Time-series of plant reproductive effort from six continents. Global Change Biology 28: 3066–3082. DOI

Fragment Europy z lokalizacją dostępnych ciągów pomiarowych – mapa generowana przez aplikację MASTREE+ Data Explorer.
Źródło: mastreeplus.shinyapps.io/mastreeplus.