Wiadomości

Nowa dwufazowa pożywka poszerza paletę możliwości w badaniach wykorzystujących kultury mikroorganizmów

Nasi specjaliści od kryptogamów – Konrad Wołowski (fykolog), Andrzej Chlebicki (mykolog) oraz Lucyna Śliwa (lichenolog) – wspólnie z pracownikami Centrum Badawczo-Produkcyjnego ALCOR, opracowali i opatentowali niedawno dwufazową (płynno-stałą) pożywkę do hodowli mikroorganizmów (P. 240452). Właśnie ukazała się praca ich autorstwa opisująca efekty stosowania nowej pożywki w kulturach aksenicznych: bakterii, glonów, grzybów oraz porostów. Pożywka umożliwia długoterminowe przetrzymywanie aksenicznych kultur mikroorganizmów w kolekcjach. Dzięki połączeniu fazy płynnej (żel) i fazy stałej (drobny materiał skalny o różnym składzie mineralnym zatopiony częściowo w żelu), pożywka zapewnia warunki do wzrostu zbliżone do naturalnych. Jako taka może mieć przełomowe znaczenie w badaniach procesów tworzenia się mat biologicznych i kolonizacji różnych substratów, które z reguły zachodzą na granicy faz: ciekłej, stałej i gazowej.

Artykuł źródłowy:

Wołowski K., Spisak W., Chlebicki A., Szar M., Kozak J., Śliwa L. 2022. Two-phase medium – a new approach to microbiological culturing. Cryptogamie, Algologie 43: 95–105. DOI

Pełna wersja artykułu dostępna tutaj: link.

Glon Klebsormidium dissectum rozwijający się na pożywce dwufazowej z wapieniem jako fazą stałą.
Foto: Krzysztof Stachowicz.

Szalki z hodowlami glonu Muriella decolor na pożywkach dwufazowych różniących się rodzajem minerału.
Foto: Konrad Wołowski.