Wiadomości

Zakwity sinicowe – narastający problem, którego nie należy lekceważyć

Zakwity sinicowe to poważne zagrożenie nie tylko dla relacji ekologicznych w ekosystemach wód morskich i śródlądowych, ale także dla zdrowia człowieka z uwagi na zdolność sinic do syntezy toksycznych metabolitów. Jeden z takich zakwitów, obfity i utrzymujący się wyjątkowo długo (125 dni!), pojawił się wiosną 2019 r. na zalewie w Strykowie (woj. Łódzkie) – sztucznym zbiorniku wodnym utworzonym stosunkowo niedawno (w 1991 r.) dla celów rekreacyjnych. Stał się on przedmiotem badań, których wyniki ukazały się właśnie w International Journal of Environmental Research and Public Health. Autorzy publikacji, w tym Michał Adamski z naszego Instytutu, za główny powód uporczywego utrzymywania się badanego zakwitu uznali wzbogacanie wód zbiornika w pierwiastki biogenne pochodzące z intensywnego rolnictwa połączone z wysoką temperaturą wody. Oznaczone w wodzie stężenia toksyn sinicowych były na tyle duże, iż konieczne wydaje się wprowadzenie ograniczeń dotyczących dalszego wykorzystywania akwenu jako miejsca rekreacji, zwłaszcza że ryzyko częstych i długich zakwitów będzie rosło wraz z prognozowanym globalnym wzrostem temperatury. Autorzy apelują, by bezwzględnie przestrzegać obostrzeń związanych z tzw. alertami sinicowymi. Jest to szczególnie istotne w okresie wakacyjnego wypoczynku, podczas którego kontakt z wodą skażoną sinicowymi toksynami jest wysoce prawdopodobny.

Zobacz źródłowy artykuł:

Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J., Skrobek I., Ziułkiewicz M., Adamski M., Kaminski A., Żmudzki P. 2022. Persistent cyanobacteria blooms in artificial water bodies – an effect of environmental conditions or the result of anthropogenic change. International Journal of Environmental Research and Public Health 19: 6990. DOI

Zakwit sinic w zbiorniku wodnym używanym w celach rekreacyjnych (Nantes, Francja).
Foto: Ariel Kamiński.

Zakwit sinic w zbiorniku wodnym położonym w Nantes (Francja) widziany z pokładu samolotu.
Foto: Ariel Kamiński.