Wiadomości

Idealny kompromis między wielkością a ilością nasion u drzew nie jest regułą – nowa publikacja w Nature Communications

Poznanie mechanizmów kontrolujących produkcję nasion u drzew ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia ewolucji gatunków leśnych i prognozowania zdolności drzewostanów do odbudowy po zaburzeniach naturalnych (np. suszy, pożarze) i antropogenicznych (np. wycince). Zagadnienie to było tematem artykułu opublikowanego niedawno na łamach Nature Communications, którego współautorami są Magdalena Żywiec, Łukasz Piechnik i Barbara Seget z naszego Instytutu. Naukowcy przeanalizowali dane o płodności 714 gatunków drzew z całego świata i na tej podstawie sformułowali kilka ogólnych wniosków. Po pierwsze, produkcja nasion nie jest ograniczona regułą idealnego kompromisu pomiędzy wielkością a liczbą nasion. Gatunki, które inwestują w duże nasiona, generalnie wytwarzają ich więcej niż taki kompromis przewiduje, przy czym obie cechy, wielkość i liczba, są dość luźno ze sobą powiązane. Po drugie, drzewa nagonasienne produkują mniej nasion niż okrytozalążkowe, prawdopodobnie ze względu na znaczący koszt budowy szyszek. Po trzecie, gatunki o dużych wymaganiach glebowych cechują się niską produkcją nasion, co może wynikać ze strategii lokowania zasobów u tych gatunków przede wszystkim we wzrost wegetatywny lub z wysokiego kosztu wytworzenia nasienia. Powyższe ustalenia są cenne z punktu widzenia właściwego (czyli zawierającego aspekt reprodukcji drzew) modelowania reakcji lasów na globalne zmiany środowiskowe.

Źródłowy artykuł:

Qiu T., Andrus R., Aravena M.-C., Ascoli D., Bergeron Y., Berretti R., Berveiller D., Bogdziewicz M., Boivin T., Bonal R., Bragg D.C., Caignard T., Calama R., Camarero J.J., Chang-Yang C.-H., Cleavitt N.L., Courbaud B., Courbet F., Curt T., Das A.J., Daskalakou E., Davi H., Delpierre N., Delzon S., Dietze M., Calderon S.D., Dormont L., Espelta J., Fahey T.J., Farfan-Rios W., Gehring C.A., Gilbert G.S., Gratzer G., Greenberg C.H., Guo Q., Hacket-Pain A., Hampe A., Han Q., Hille Ris Lambers J., Hoshizaki K., Ibanez I., Johnstone J.F., Journé V., Kabeya D., Kilner C.L., Kitzberger T., Knops J.M.H., Kobe R.K., Kunstler G., Lageard J.G.A., LaMontagne J.M., Ledwon M., Lefevre F., Leininger T., Limousin J.-M., Lutz J.A., Macias D., McIntire E.J.B., Moore C.M., Moran E., Motta R., Myers J.A., Nagel T.A., Noguchi K., Ourcival J.-M., Parmenter R., Pearse I.S., Perez-Ramos I.M., Piechnik L., Poulsen J., Poulton-Kamakura R., Redmond M.D., Reid C.D., Rodman K.C., Rodriguez-Sanchez F., Sanguinetti J.D., Scher C.L., Schlesinger W.H., Schmidt Van Marle H., Seget B., Sharma S., Silman M., Steele M.A., Stephenson N.L., Straub J.N., Sun I.-F., Sutton S., Swenson J.J., Swift M., Thomas P.A., Uriarte M., Vacchiano G., Veblen T.T., Whipple A.V., Whitham T.G., Wion A.P., Wright B., Wright S.J., Zhu K., Zimmerman J.K., Zlotin R., Zywiec M., Clark J.S. 2022. Limits to reproduction and seed size-number trade-offs that shape forest dominance and future recovery. Nature Communications 13: 2381. DOI

Foto: pixabay.com.