Wiadomości

Badania taksonomiczne kolekcji muzealnych ujawniają niespodziewanie wysoką różnorodność przyśnieżnych błyszczaków (Lamproderma) w Ameryce Północnej

Coraz powszechniej uważa się, że identyfikacja gatunków z grup "trudnych" taksonomicznie jest niepewna, dopóki nie zostanie potwierdzona metodami molekularnymi. Konsekwencją tego poglądu jest przekonanie, że weryfikacja starych okazów zielnikowych, z których nie da się uzyskać sekwencji DNA, jest trudna lub wręcz niemożliwa. Tymczasem wyniki opublikowanych niedawno badań taksonomicznych, prowadzonych wyłącznie w oparciu o metody klasyczne, dowodzą, że powyższe przekonanie jest błędne. Autorka publikacji, Anna Ronikier z naszego Instytutu, dokonała rewizji taksonomicznej blisko 100 okazów z najważniejszej północnoamerykańskiej kolekcji śluzowców przyśnieżnych, opisanej w monograficznym artykule w latach 70. XX wieku. Rewizja ta wykazała, że okazy zaliczane pierwotnie do 13 gatunków z rodzaju Lamproderma reprezentują w rzeczywistości aż 25 gatunków należących do pięciu rodzajów. Uzyskane wyniki istotnie pogłębiają naszą wiedzę na temat różnorodności gatunkowej rodzaju Lamproderma i rodzajów pokrewnych stwierdzonych dotychczas w Ameryce Północnej oraz pokazują, jak ważna jest kontynuacja badań opartych na metodach taksonomii tradycyjnej.

Zobacz artykuł źródłowy:

Ronikier A. 2022. Revision of the Donald T. Kowalski's collections of Lamproderma (Myxomycetes, Amoebozoa) reveals twice higher species diversity. Phytotaxa 531: 175–210. DOI

Lamproderma pulveratum – okaz zebrany ze stanowiska w górach Kalifornii.
Foto: Anna Ronikier.