Wiadomości

Zmarł profesor Petro Tsarenko – życzliwy kolega, ceniony fykolog

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 r. pożegnaliśmy Profesora Petra Tsarenkę z Instytutu Botaniki im. M.G. Kholodnego Ukraińskiej Akademii Nauk, od roku pracującego w naszym Instytucie.

Pan Profesor był znanym i cenionym badaczem świata glonów, autorem lub współautorem 400 publikacji naukowych, i równocześnie niezwykle lubianym, życzliwym kolegą, od wielu lat związanym współpracą z Zakładem Fykologii IB PAN. Jego nagłe odejście jest wielką stratą dla Instytutu i nauki.

Profesor Petro Tsarenko.