Wiadomości

Nasi naukowcy odkrywają nieznaną bioróżnorodność świata grzybów

Bioróżnorodność świata grzybów jest ogromna i jednocześnie wciąż dramatycznie słabo poznana pomimo kluczowej roli, jaką organizmy te odgrywają w środowisku naturalnym oraz gospodarce człowieka. Obecnie opisanych jest około 150 000 gatunków grzybów, ale szacuje się, że ich liczba oscyluje między 2,2 i 3,8 miliona (a niektóre przewidywania mówią nawet o 11 milionach!).

Aby pomóc w poznaniu tej bioróżnorodności, naukowcy z naszego Instytutu – Paweł Czachura, Valerii Darmostuk, Adam Flakus, Marcin Piątek, Pamela Rodriguez-Flakus i Monika Stryjak-Bogacka – zaangażowali się w działania globalnej inicjatywy Fungal Planet. W artykule, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma Persoonia, opisali oni nowy rodzaj (Beskidomyces Czachura & Piątek) oraz cztery nowe gatunki grzybów odkryte w siedliskach ekstremalnych:

  • Beskidomyces laricis Czachura & Piątek – reprezentujący nowy dla nauki rodzaj Beskidomyces Czachura & Piątek, wyizolowany z żywicy Larix decidua ssp. polonica w Polsce;
  • Aspicilia lutzoniana Rodr. Flakus, Szczepańska & Flakus – grzyb lichenizujący, nazwany na cześć wybitnego kanadyjskiego lichenologa i mykologa François'a Lutzoni'ego, odkryty w wysokogórskich siedliskach słodkowodnych w Boliwii;
  • Lapidomyces epipinicola Piątek, Czachura & Stryjak-Bogacka – wyizolowany ze zbiorowiska grzybów sadzakowych tworzących czarny nalot na szpilkach Pinus nigra w Polsce;
  • Niesslia parviseta Darmostuk, Etayo & Flakus – grzyb naporostowy stwierdzony na Erioderma barbellatum w górnej granicy lasów mgłowych Boliwii.

Badania, w trakcie których odkryto nowe gatunki, prowadzone były w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (2013/11/D/NZ8/03274, 2017/27/B/NZ9/02902, 2018/02/X/NZ8/02362, 2019/35/N/NZ9/04173, 2021/43/B/NZ8/02902) i wpisują się w podstawową misję Instytutu realizowaną od czasów jego powstania 70 lat temu.

Źródłowy artykuł:

Crous P.W., Osieck E.R., Shivas R.G., Tan Y.P., Bishop-Hurley S.L., Esteve-Raventós F., Larsson E., Luangsa-ard J.J., Pancorbo F., Balashov S., Baseia I.G., Boekhout T., Chandranayaka S., Cowan D.A., Cruz R.H.S.F., Czachura P., De la Peña-Lastra S., Dovana F., Drury B., Fell J., Flakus A., Fotedar R., Jurjević Ž., Kolecka A., Mack J., Maggs-Kölling G., Mahadevakumar S., Mateos A., Mongkolsamrit S., Noisripoom W., Plaza M., Overy D.P., Piątek M., Sandoval-Denis M., Vauras J., Wingfield M.J., Abell S.E., Ahmadpour A., Akulov A., Alavi F., Alavi Z., Altes A., Alvarado P., Anand G., Ashtekar N., Assyov B., Banc-Prandi G., Barbosa K.D., Barreto G.G., Bellanger J.-M., Bezerra J.L., Bhat D.J., Bilanski P., Bose T., Bozok F., Chaves J., Costa-Rezende D.H., Danteswari C., Darmostuk V., Delgado G., Denman S., Eichmeier A., Etayo J., Eyssartier G., Faulwetter S., Ganga K.G.G., Ghosta Y., Goh J., Góis J.S., Gramaje D., Granit L., Groenewald M., Gulden G., Gusmão L.F.P., Hammerbacher A., Heidarian Z., Hywel-Jones N., Jankowiak R., Kaliyaperumal M., Kaygusuz O., Kezo K., Khonsanit A., Kumar S., Kuo C.H., Læssøe T., Latha K.P.D., Loizides M., Luo S.M., Maciá-Vicente J.G., Manimohan P., Marbach P.A.S., Marinho P., Marney T.S., Marques G., Martín M.P., Miller A.N., Mondello F., Moreno G., Mufeeda K.T., Mun H.Y., Nau T., Nkomo T., Okrasińska A., Oliveira J.P.A.F., Oliveira R.L., Ortiz D.A., Pawłowska J., Pérez-De-Gregorio M.À., Podile A.R., Portugal A., Privitera N., Rajeshkumar K.C., Rauf I., Rian B., Rigueiro-Rodríguez A., Rivas-Torres G.F., Rodriguez-Flakus P., Romero-Gordillo M., Saar I., Saba M., Santos C.D., Sarma P.V.S.R.N., Siquier J.L., Sleiman S., Spetik M., Sridhar K.R., Stryjak-Bogacka M., Szczepańska K., Taşkın H., Tennakoon D.S., Thanakitpipattana D., Trovao J., Türkekul İ., van Iperen A.L., van ’t Hof P., Vasquez G., Visagie C.M., Wingfield B.D., Wong P.T.W., Yang W.X., Yarar M., Yarden O., Yilmaz N., Zhang N., Zhu Y.N., Groenewald J.Z. 2023. Fungal Planet description sheets: 1478–1549. Persoonia 50: 158–310. DOI

Kultura Beskidomyces laricis na pożywce MEA.
Foto: Paweł Czachura.

Siedlisko Beskidomyces laricis – żywica Larix decidua ssp. polonica (Polska).
Foto: Paweł Czachura.

Plecha porostu Aspicilia lutzoniana.
Foto: Adam Flakus.

Siedlisko Aspicilia lutzoniana – wysokogórski potok w Boliwii.
Foto: Adam Flakus.

Kultura Lapidomyces epipinicola na pożywce MEA.
Foto: Marcin Piątek.

Zbiorowisko grzybów sadzakowych na szpilkach Pinus nigra – siedlisko Lapidomyces epipinicola (Polska).
Foto: Marcin Piątek.

Niesslia parviseta na plesze Erioderma barbellatum.
Foto: Valerii Darmostuk.

Górna granica lasów mgłowych Boliwii – miejsce występowania Niesslia parviseta.
Foto: Adam Flakus.