Wiadomości

Nasi naukowcy członkami Komitetów Naukowych PAN i Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Edukacji i Nauki

Miło nam jest poinformować, że w wyborach do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, które zakończyły się 24 listopada 2023 r., wybrano reprezentantów z naszego Instytutu. Członkami Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2024–2027 zostali:

  • Prof. dr hab. Dorota Nalepka oraz dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN (Komitet Badań Czwartorzędu PAN);
  • Prof. dr hab. Dorota Nalepka, dr hab. inż. Marcin Piątek, prof. dr hab. Lucyna Śliwa oraz dr hab. Grzegorz Worobiec (Komitet Biologii Organizmalnej PAN);
  • Dr hab. Michał Ronikier (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN);
  • Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda, prof. IB PAN (Komitet Nauk Agronomicznych PAN).

Ponadto decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr inż. Edyta Mazur została włączona do składu Rady Młodych Naukowców (RMN) na okres od 17 listopada 2023 r. do 31 października 2025 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz sukcesów w działalności na rzecz nauki i rozwoju polskiego środowiska naukowego!

Foto: Grzegorz Korczyc (pixabay.com)