Wiadomości

Wymarłe? A jednak nie! Zaskakująca historia dwóch gatunków mchów wodnych

Mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum oraz sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus, dwa mchy wodne uznawane za wymarłe na terenie Czech, zostały odnalezione (jeden z nich po ponad 100 latach) w Kotlinie Trzebońskiej, będącej ostoją reliktów lodowcowych. Natrafił na nie Łukasz Krajewski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w jednym z tamtejszych stawów (Ptačí blato) i póżniej, na innym stanowisku, Vítězslav Plášek z Uniwersytetu Ostrawskiego wraz z Lubomírem Adamcem z Czeskiej Akademii Nauk. Ich oznaczenia potwierdził wybitny briolog z naszego Instytutu – prof. dr hab. Ryszard Ochyra. Prace te zaowocowały wspólną publikacją z mgr Martą Saługą (również z naszego Instytutu), której wyniki sekwencjonowania DNA znalezionych okazów potwierdziły to wyjątkowe odkrycie.

W artykule opisującym to odkrycie (patrz niżej), oprócz analiz morfologicznych i molekularnych, podjęto dyskusję kwestii zmian środowiskowych, które zachodziły w przeszłości w obrębie wybranych zbiorników wodnych. Dzięki temu, określono możliwe przyczyny powstania aktualnych zasięgów tych rzadkich mchów wodnych, które według autorów powinny być zaklasyfikowane jako gatunki krytycznie zagrożone w Czechach.

{article title="Krajewski Adamec Saługa Bednarek-Ochyra Plášek - 2020 - PhytoKeys 154: 111–136"}[text]{/article}

Drepanocladus sordidus.
Foto: Łukasz Krajewski.

Wierzchołek pędu Drepanocladus sordidus.
Foto: Łukasz Krajewski.

Calliergon megalophyllum.
Foto: Łukasz Krajewski.

Staw Ptačí blato – miejsce odkrycia.
Foto: Łukasz Krajewski.