Wiadomości

Wysokogórski mak Papaver occidentale – historia i perspektywy rzadkiego gatunku alpejskich piarżysk

Papaver occidentale należy do grupy maków alpejskich i rośnie wyłącznie w Prealpach Zachodnich (Szwajcaria i Francja), w izolowanych siedliskach wapiennych piarżysk wysokogórskich. Analizy genetyczne jego wszystkich znanych populacji wykazały obecność kilku odrębnych grup genetycznych, których rozmieszczenie sugeruje skomplikowaną historię gatunku – mógł on przetrwać okres maksimum ostatniego zlodowacenia zarówno u podnóży Alp jak i w refugiach w obrębie zlodowaconych gór. Z kolei modelowanie potencjalnych siedlisk maku, oparte na szczegółowych danych zebranych w terenie, wskazuje na jego duże zagrożenie związane z globalnym ociepleniem. Badaniom tego rzadkiego, endemicznego gatunku poświęcony był niedawny projekt prof. Gregora Kozlowskiego z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), realizowany we współpracy z dr. hab. Michałem Ronikierem, pracownikiem naszego Instytutu specjalizującym się w badaniach bioty wysokogórskiej.

Więcej o wynikach badań można przeczytać w artykułach:

{article title="Pittet Fragnière Grünig Bétrisey Clément - 2020 - Alpine Botany 130: 129–140"}[text]{/article}

{article title="Fragnière Pittet Clément Bétrisey Gerber - 2020 - Diversity 12: 346"}[text]{/article}

Papaver occidentale – obiekt badań.
Foto: Gregor Kozlowski.

Papaver occidentale w krajobrazie alpejskim.
Foto: Gregor Kozlowski.