Wiadomości

Nasza koleżanka członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Mycologia

Ważną rolą naszego Instytutu, pełnioną na rzecz środowiska naukowego, jest aktywne współtworzenie międzynarodowego systemu publikacyjnego. Poza wydawaniem dwóch czasopism o międzynarodowym zasięgu nasi pracownicy służą swoim doświadczeniem w redakcjach wielu czasopism naukowych. Miło nam poinformować, że Anna Ronikier, mykolog z Grupy Biogeografii Molekularnej i Systematyki, została wybrana do Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Mycologia. Mycologia to oficjalny periodyk Amerykańskiego Towarzystwa Mykologicznego (Mycological Society of America) i jedno z najważniejszych mykologicznych czasopism o ponad stuletniej tradycji. Nominacja Anny Ronikier została zaakceptowana przez Radę Amerykańskiego Towarzystwa Mykologicznego na najbliższą, trzyletnią kadencję (2021–2023).

Mycologia.
Foto: IB PAN.