Wiadomości

Nasz Instytut obejmuje czteroletnie przewodnictwo w Interdyscyplinarnym Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN będzie przewodniczył w kolejnej kadencji (2021‒2024) Interdyscyplinarnemu Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM). Centrum utworzone zostało w 2011 r. przez Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN. W tym samym roku do Centrum dołączył Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy (Oddział Krakowski), a w roku 2016 – IB PAN. Celem Centrum jest prowadzenie wspólnej polityki naukowej związanej z rozwojem potencjału badawczego, kadry naukowej i infrastruktury współdziałających jednostek naukowych. Instytuty Centrum realizują powyższą politykę m. in. w ramach powstałych szkół doktorskich, w których IFJ PAN jest jednostką koordynującą dla Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, natomiast IB PAN dla Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Instytuty Centrum koordynują i/lub realizują liczne projekty wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (PMIB): IF PAN ‒ 2, IFJ PAN ‒ 12, IKiFP PAN ‒ 3, IB PAN ‒ 1.

Zachęcamy do zapoznania się z infrastrukturą badawczą i osiągnięciami Instytutów tworzących Centrum:

Foto: pxhere.com.