Wiadomości

Nagroda dla doktorantki z naszej Szkoły Doktorskiej w 20. edycji programu L’Oréal-UNESCO "Dla Kobiet i Nauki"

Miło jest nam poinformować, że mgr Adrianna Musiał, doktorantka Instytutu Zootechniki PIB, kształcąca się w naszej Szkole Doktorskiej, znalazła się w gronie sześciu laureatek 20. edycji Programu L'Oréal-UNESCO "Dla Kobiet i Nauki". Pani Adrianna otrzymała nagrodę-stypendium w kategorii magistranckiej za badania naukowe pt.: "Identyfikacja pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA – mtDNA". Jury, przyznając nagrodę, doceniło dotychczasowe osiągnięcia Doktorantki oraz jej pasję i zaangażowanie w prowadzone badania i rozwój nauki. Partnerzy programu – Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk – będą wspierać dalszy rozwój kariery naukowej laureatki.

Pani Adrianno, gratulujemy!

Mgr Adrianna Musiał.
Foto: Materiały promocyjne Programu L'Oréal-UNESCO "Dla Kobiet i Nauki".