Wiadomości

Prestiżowe stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla naszego pracownika

Dr Michał Adamski z naszego Instytutu znalazł się w grupie 100 młodych naukowców wyróżnionych stypendium START 2021. Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców pracujących w różnych obszarach badawczych. Celem stypendium jest wsparcie młodych naukowców w trakcie ich dalszego rozwoju naukowego. Zainteresowania naukowe dr. Adamskiego dotyczą głównie bioaktywnych związków syntetyzowanych przez organizmy roślinne.

Panie Michale, gratulujemy!

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia konkursu START 2021 znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Michał Adamski.
Foto: Magdalena Solarska.