Wiadomości

Jest już nowy zeszyt Plant and Fungal Systematics. Zapraszamy do lektury!

Ukazał się kolejny zeszyt Plant and Fungal Systematics (międzynarodowe czasopismo naukowe open-access). Zespół redakcyjny podjął inicjatywę poświęcenia tego specjalnego numeru wyróżnieniu profesora Adama Boratyńskiego, wybitnego polskiego botanika i uczonego. Jego wkład w dendrologię rozciąga się na szereg dyscyplin, w tym biologię, ekologię, ewolucję i biogeografię, zwłaszcza z obszarów śródziemnomorskich Europy, Azji i Afryki. Profesor Adam Boratyński swoją karierę naukową realizował w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie kontynuuje pracę do dnia dzisiejszego. Zeszyt zawiera wiele artykułów nawiązujących tematycznie do zaintersowań badawczych profesora.

Link do numeru.

Plant and Fungal Systematics.
Foto: botany.pl.

Profesor Adam Boratyński; ekspedycja do Maroko (2014).
Foto: Dzięki uprzejmości zespołu redakcyjnego PFS.