Wiadomości

Śluzowce przyśnieżne w zmieniającym się środowisku – nowy międzynarodowy projekt badawczy

W tym roku w naszym Instytucie rusza projekt pt. "Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnych (MICROCOSMOS)". Został on złożony w konkursie NCN OPUS 20 + LAP i, jako jedyny projekt w panelu NZ8, zatwierdzony do realizacji przez zagraniczną agencję partnerską (German Research Foundation, DFG) i zaakceptowany do finansowania.

Jego celem jest ocena różnorodności, dynamiki populacji oraz zdolności rozprzestrzeniania się śluzowców przyśnieżnych w układzie transektów wysokościowych i równoleżnikowych utworzonych w środkowoeuropejskich górach i przyległych nizinach i obejmujących szereg siedlisk różniących się pod względem miąższości i długości zalegania pokrywy śnieżnej. Badania pozwolą zrozumieć funkcjonowanie tej grupy protistów glebowych w zmieniającym się środowisku, w szczególności w obliczu globalnego ocieplenia.

Projekt będzie realizowany w latach 2022–2024 w ramach współpracy pomiędzy zespołem kierowanym przez dr hab. Annę Ronikier z naszego Instytutu (polska część projektu) a zespołem kierowanym przez prof. Martina Schnittlera z Uniwersytetu w Greifswaldzie (niemiecka część projektu).

Zobacz opis projektu.

Masyw Czerwonych Wierchów (Tatry Zachodnie), jedno ze stanowisk badawczych transektu wysokościowego.
Foto: Anna Ronikier.

Szaroń alpejski (Diderma alpinum), jeden z przedstawicieli śluzowców przyśnieżnych.
Foto: Michał Ronikier.