Wiadomości

Trzecie interdyscyplinarne sympozjum "Biogeography of the Carpathians": Praga 2022

W dniach od 12 do 14 września 2022 r. zaplanowana jest w Pradze (Czechy) trzecia edycja międzynarodowego interdyscyplinarnego sympozjum "Biogeography of the Carpathians". Poprzednie sympozjum miało miejsce w Cluj-Napoca (Rumunia) w 2017 r. Zgodnie z 4-letnim cyklem spotkanie miało odbyć się w zeszłym roku, zostało jednak odwołane ze względu na restrykcje związane z pandemią.

Cykliczne sympozja "Biogeography of the Carpathians" zostały zainicjowane przez nasz Instytut, we współpracy międzynarodowej, w 2013 r. w Krakowie, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie. Według zamysłu konferencja ma stanowić interdyscyplinarne forum wymiany informacji i pomysłów badawczych na temat różnorodności i ewolucji bioty Karpat – obszaru wyjątkowego dla Europy Środkowej – w kontekście przestrzennym i czasowym. Więcej na temat sympozjum można przeczytać na tutaj.

W imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego, którego członkiem jest m.in. dr hab. Michał Ronikier z Grupy Biogeografii Molekularnej i Systematyki IB PAN, wszystkich badaczy zainteresowanych biogeografią i bioróżnorodnością Karpat serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu! Bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej sympozjum.

Logo sympozjum.
Foto: botany.pl.