Wiadomości

Jak pomóc roślinom w aklimatyzacji do niskich temperatur?

Niska temperatura jest jednym z najważniejszych czynników stresowych wpływających na rośliny. Ogranicza ich wzrost, rozwój i rozprzestrzenianie, a w konsekwencji, w przypadku roślin uprawnych, redukcję wielkości plonów. W odpowiedzi na chłód wiele roślin wykształciło mechanizmy pozwalające na przynajmniej częściową jego tolerancję. Badania pokazują, że kluczowym elementem tych mechanizmów mogą być hormony roślinne. Jednym z nich jest jasmonian metylowy – regulator procesu wzrostu roślin, który odgrywa także niebagatelną rolę w kształtowaniu tolerancji na stresy biotyczne i abiotyczne.

Niedawno zespół naukowców, w skład którego wchodził prof. Zbigniew Miszalski z naszego Instytutu, przedstawił wyniki badań dotyczące wpływu aplikowanego egzogennie (zewnętrznie) jasmonianu metylowego na siewki pszenicy poddane stresowi niskiej temperatury (4 °C). Autorzy wykazali, że po zaaplikowaniu wspomnianego hormonu doszło do złagodzenia oddziaływania stresu temperaturowego na proces fotosyntezy. Poziom nadtlenku wodoru (H2O2) i aldehydu malonowego (których wzrost następuje na skutek chłodu) został częściowo zredukowany, a aktywność enzymów antyoksydacyjnych (katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej) oraz proliny została wzmożona. Po podaniu jasmonianu metylowego zaobserwowano również wzrost ekspresji genów WCS19 oraz WCS20 związanych z aklimatyzacją roślin do niskich temperatur. Na podstawie otrzymanych wyników autorzy sugerują, iż stosowanie jasmonianu metylowego może być środkiem zabezpieczania siewek pszenicy przed chłodem o znaczeniu praktycznym.

Zobacz źródłowy artykuł:

{article title="Repkina Ignatenko Holoptseva Miszalski Kaszycki - 2021 - Plants 10: 1421"}[text]{/article}

Siewki pszenicy.
Foto: pixabay.com.