Wiadomości

Nowy gatunek śluzowca przyśnieżnego opisany z Andów

W ostatnim numerze czasopisma Mycologia ukazał się artykuł poświęcony kompleksowemu opracowaniu cech morfologicznych oraz analizie filogenetycznej populacji Didymium nivicola z całego zasięgu występowania. Analizy statystyczne kolekcji zielnikowych tego gatunku wyłoniły grupę okazów charakteryzujących się odmiennością morfologiczną i genetyczną. Grupa ta reprezentuje nowy dla nauki gatunek śluzowca przyśnieżnego – Didymium pseudonivicola – który został szczegółowo opisany we wspomnianym artykule. W przeciwieństwie do kosmopolitycznego D. nivicola występowanie D. pseudonivicola odnotowano jak dotąd wyłącznie na obszarze Andów w Argentynie i Chile. Jest to zatem już szósty gatunek śluzowca przyśnieżnego opisany z Ameryki Południowej, którego zasięg występowania jest ograniczony do najdłuższego na świecie łańcucha górskiego. Gromadzone od kilku lat dzięki badaniom zespołu naukowców z IB PAN dane wskazują na duże znaczenie Andów jako ośrodka ewolucji i różnorodności śluzowców przyśnieżnych. Opublikowana praca dostarcza kolejnego dowodu na potwierdzenie tej tezy.

Artykuł należy do cyklu publikacji składających się na rozprawę doktorską Pauliny Janik przygotowywaną pod opieką Anny Ronikier w Grupie Biogeografii Molekularnej i Systematyki IB PAN.

Źródłowy artykuł:

Janik P., Szczepaniak M., Lado C., Ronikier A. 2021. Didymium pseudonivicola: A new myxomycete from the austral Andes emerges from broad-scale morphological and molecular analyses of D. nivicola collections. Mycologia 113: 1327–1342. DOI

Zarodnie Didymium pseudonivicola.
Foto: Carlos de Mier.

Zarodniki i fragment włośni Didymium pseudonivicola.
Foto: P. Janik.

Andy.
Foto: A. Ronikier.