Wiadomości

Jak warunki środowiska wpływają na skład taksonomiczny symbiozy porostowej? – nowa publikacja

Niedawno na łamach Frontiers in Microbiology ukazał się artykuł podsumowujący wyniki badań zespołu naukowców z naszego Instytutu (z Grupy Ewolucji i Interakcji Organizmalnych) oraz Duke University (z Lutzoni Lab) nad zmiennością modelu symbiozy u porostów lekanorowych w gradiencie warunków klimatycznych w Boliwii. Multigenowe analizy filogenetyczne 89 przedstawicieli Lecanoraceae zebranych na transekcie rozciągającym się od 177 do 4700 m n.p.m. wykazały, że istnieje ścisły związek pomiędzy wysokością bezwzględną (a zatem i klimatem) a składem taksonomicznym badanych symbioz. Wymiana taksonów w gradiencie klimatycznym dotyczy obu partnerów – fotobionta (Trebouxia) i mykobionta (Lecanoraceae) – przy czym każdy z nich ma inny próg wysokości, przy którym ta wymiana jest pełna. Analizowane dane molekularne obejmowały sześć loci DNA mykobiontów (ITS, nrLSU, mtSSU, RPB1, RPB2 i MCM7) oraz dwa loci DNA fotobiontów (ITS, rbcL); do amplifikacji loci RPB1 i RPB2 zaprojektowano nowe startery dla Lecanoraceae (grant NCN: 2016/21/B/NZ8/02463). Badania rzucają światło na mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie się regionalnych wzorców zróżnicowania porostów lekanorowych.

Medeiros I.D., Mazur E., Miadlikowska J., Flakus A., Rodriguez-Flakus P., Pardo-De la Hoz C.J., Cieślak E., Śliwa L., Lutzoni F. 2021. Turnover of lecanoroid mycobionts and their Trebouxia photobionts along an elevation gradient in Bolivia highlights the role of environment in structuring the lichen symbiosis. Frontiers in Microbiology 12: 774839. DOI

Piętro subniwalne w Andach, departament La Paz, Boliwia.
Foto: Adam Flakus.

Piętro subniwalne w Andach, departament La Paz, Boliwia.
Foto: Adam Flakus.

Wysokie Andy, departament La Paz, Boliwia.
Foto: Adam Flakus.

Las mgielny w Yungas, departament Cochabamba, Boliwia.
Foto: Adam Flakus.

Duke University, West Campus.
Foto: Edyta Mazur.