Badania i wyniki

OZwRCIN: Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

Finansowanie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2014–2020), Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego"
Numer
POPC.02.03.01-00-0029/17
Okres
2018–2021
Partner wiodący
Instytut Matematyczny PAN
Kierownik z IB PAN
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Kierownik merytoryczny z IB PAN
Dr Wojciech Paul

Streszczenie

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN bierze udział w realizacji projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)". Projekt OZwRCIN wykonywany jest w ramach 2. osi priorytetowej POPC "E-administracja i otwarty rząd", działania 2.3 POPC "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" 2014–2020, poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki", typ II projektu: "Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki".

Celem projektu jest digitalizacja zasobów nauki dla ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania. W projekcie uczestniczy 16 instytutów, w tym 15 jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, a liderem – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

W Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN digitalizacja obejmie okazy zielnikowe glonów, mszaków, roślin naczyniowych i okazy z kolekcji grzybów, porostów, śluzowców oraz obiekty paleobotaniczne. W ramach projektu zeskanowana zostanie również część zbiorów bibliotecznych. Dotychczas zdigitalizowane i udostępnione obiekty obejrzeć można na portalu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN).

Dowiedz się więcej o naszych zbiorach:

Oscillatoria froelichii, KRAM A.
Foto: IB PAN.

Chara crinita, KRAM A.
Foto: IB PAN.

Hypnodendron comatum, KRAM B.
Foto: IB PAN.

Dicranum longifolium, KRAM B.
Foto: IB PAN.

Spiridens perichaetialis, KRAM B.
Foto: IB PAN.

Linaria vulgaris, KRAM P.
Foto: IB PAN.

Carex fusca, KRAM V.
Foto: IB PAN.

Asplenium fontanum, KRAM V.
Foto: IB PAN.

Lentinus cyathiformis, KRAM F.
Foto: IB PAN.

ackn EU ozwrcin