Badania i wyniki

Inside out: Linking intra-annual wood formation in mature trees to stand-level water and carbon cycling

Finansowanie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program HOMING; w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020), Działanie 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R"
Numer
POIR.04.04.00-00-5F85/18-00
Okres
2019–2021
Kierownik
Dr hab. Flurin Babst

Streszczenie

Ze streszczeniem projektu można zapoznać się na stronie internetowej projektu.

Foto: pixabay.com.