Badania i wyniki

Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "PRELUDIUM"
Numer
2014/13/N/ST10/04881
Okres
2015–2018
Kierownik
Dr Katarzyna Cywa