Badania i wyniki

Pola i lasy – neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "UWERTURA"
Numer
UMO-2017/24/U/HS3/00505
Okres
2017–2018
Kierownik
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek